Vrijheid

Graag deel ik onderstaand citaat over vrijheid.

Dit citaat is afkomstig uit de novelle “Jonathan livingstone Seagull”.

Hier dansen de bijen in vrijheid

“Mijndert Meeuw, Je bent vrij om jezelf te zijn, hier en nu, werkelijk jezelf, en niets kan je dat beletten. Dat Is de wet van de Grote Meeuw, de Wet die Bestaat.

Mijndert: ‘Je zegt dat ik kan vliegen?”    

Jonathan:  “Ik zeg dat je het kunt.”

En in een wip spreidde Pieter Mijndert Meeuw zijn vleugels uit en vloog zonder enige moeite op, de donkere hemel in.

De Vlucht werd gewekt door zijn kreet, zo hard hij kon schreeuwde hij het uit, van tweehonderd meter hoogte af: ”Ik kan vliegen!”

“Luister: IK KAN VLIEGEN!!!”

Bij Zonsopgang stonden er bijna duizend vogels buiten de kring van leerlingen en keken nieuwsgierig naar Mijndert. Het kon ze niets schelen of ze nu gezien werden of niet, ze luisterden. En probeerden Jonathan te begrijpen:

Hij zei heel eenvoudige dingen

Dat een meeuw het recht heeft om te vliegen,

Dat vrijheid zijn enige, ware aard is

En dat alles wat die vrijheid belemmert opzij moet worden gezet. 

“Opzij zetten?” Riep een stem uit de menigte.

“Zelfs als het de Wet van de Vlucht is?”

“De enige ware wet is die, welke naar de vrijheid leidt”, zei Jonathan, “Er is geen andere”.