TaiChiDans en Biodanza

Bij de workshops TaiChiDans maak ik voor het dansgedeelte gebruik van de kennis en methodiek van het systeem Biodanza. Echter het grote verschil tussen TaiChiDans en Biodanza is dat er bij TaiChiDans onderling geen fysiek contact is. Alle dansen, meditaties en oefeningen doen we op onszelf.

Bij Biodanza is juist het onderlinge contact een belangrijke onderdeel. Verderop staat meer uitgebreide informatie over Biodanza.

Foto van Kinderbiodanza
Bellenblazen als onderdeel van Kinderbiodanza door Henny Strijker.

Biodanza kan je letterlijk vertalen als de dans van leven. Dit systeem is ontwikkeld door de Chileense medisch antropoloog, psycholoog en dichter Rolando Toro (1924-2010).

Het systeem Biodanza is gericht op zelfontplooiing en het verhogen van de levenskwaliteit. Biodanza ziet er uit als een vorm van vrije dansexpressie in een groep, op muziek die gevoelens oproept. Mensen dansen afwisselend alleen, samen en met de hele groep, zonder te praten.

Rolando Toro was een veelzijdig academicus. Hij gaf biodanza een rijke theoretische basis mee door voortdurend te putten uit nieuwe inzichten op gebied van biologie, ethologie, psychologie, filosofie, antropologie en medische wetenschap.

Methodiek

Biodanza streeft ernaar mensen meer plezier in het leven te geven door het gezonde deel van het individu aan te spreken. Dans, muziek en onderling contact worden ingezet als middel om intense, positieve belevingen op te roepen. Volgens de achterliggende theorie wordt hiermee een proces van organische vernieuwing en integratie in gang gezet. Beoogd effect is onder andere een versterking van de persoonlijkheid, verbetering van de gezondheid en groter gevoel van welbevinden. Biodanza kan mensen helpen ongunstige situaties sneller te herkennen en te vermijden, of er beter mee om te gaan.

De gunstige werking van biodanza op de psychische gezondheid en stressverwerking alsook de positieve effecten op het functioneren van het immuunsysteem zijn wetenschappelijk onderbouwd. (Onder andere door Marcus Stueck & Villegas Alejandra, Der getanzte Weg. Prozesse und Effekte von Biodanza, 2008 ISBN 13 : 978-3937895840 en “Zur Gesundheit tanzen? Empirische Forschungen zu Biodanza 2008 ISBN-13 : 978-3868630)

Oorsprong en organisatie

Biodanza is ontwikkeld vanaf de zestiger jaren en is wereldwijd verspreid. Sinds 2000 kan je in Nederland Biodanza les volgen. De Nederlandse docenten hebben zich verenigd in de VBN (Vereniging Biodanza Nederland). Het opleidingstraject tot docent Biodanza bestaat uit een training van drie jaar plus één à twee jaar lesgeven onder supervisie. 

Zelf volg ik sinds 2017 de Opleiding tot docent Biodanza bij de Biodanza School van Midden Nederland. Zodra de maatregelen van de overheid omtrent Corona het toestaan, zal ik zelf ook les gaan geven in Biodanza.

Mijn wens is om Biodanza te geven aan kinderen en jong-volwassenen. Met als doel hen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar meer zelfvertrouwen en ontwikkeling van hun individuele mogelijkheden.

Marieke Diane Annink, december 2020

Bron van dit overzicht met informatie over Biodanza is afkomstig van VBN (Vereniging Biodanza Nederland.)

Literatuur over Biodanza:

Rolando Toro, Biodanza, Uitgeverij De Zaak, 2009 ISBN 978907777040

Aldenborgh en van der Meulen, “Alle dagen zijn van liefde”, de kracht van biodanza in twaalf persoonlijke verhalen, 2016, ISBN 9789050481779