Symbool Tao

In mijn logo gebruik ik het Yin Yang symbool. Ook wel symbool van Tao of Taijitu. Dit is de oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit. Yin staat voor de naar binnen kerende energiestroom, Yang staat voor de naar buiten gaande energiestroom.

Yin symboliseert vrouwelijkheid, ontvankelijkheid, Noorden, aarde en vocht.

Yang symboliseert mannelijkheid, hemel, zuiden, licht, droogte en activiteit.

Yin en Yang zijn complementair aan elkaar. Er zit altijd Yin in Yang en Yang in Yin. Dat heeft ermee te maken dat als iets extreem Yin is, het als vanzelf Yang wordt. Niets kan volledig Yin of volledig Yang zijn. Er zal altijd een klein deel van het één in het ander zitten.

De begrippen Yin en Yang verwijzen naar twee tegengestelde krachten waarvan alle aspecten van het leven en de kosmos doordrongen is. De kosmos is alles wat er wel en alles wat er niet is, ook wel Tao of Dao genoemd.

Yin en Yang zijn twee onderdelen van de Tao, zij veroorzaken elkaar en houden elkaar in stand. Beide zijn ze onderdeel van de eenheid. Yin en Yang zijn dynamisch met elkaar verbonden. Alle verschijnselen in ons universum zijn gebonden aan de dynamiek van het Yin en Yang principe.

In het westen wordt het symbool weergegeven met het witte Yang links en het donkere Yin rechts. Ik heb er bewust voor gekozen om in mijn logo het Yin/Yang symbool 90 graden te draaien. Zo zie ik er een dolfijn en een walvis in… (De website van de lachende boedha informeerde mij dat de Chinezen het symbool ook oorspronkelijk met donker onder en licht boven hadden geplaatst. Verder maakten zij het donkere deel rood ipv zwart.)

Bronnen:

  • TaiChilessen van Martin Wessels, mondelinge kennisoverdracht
  • www.delachendeboedha.nl
  • http://www.tekensvanleven.nl/yinyang.htm