Kinderbiodanza

Biodanza logo wereldwijd

Bij kinderbiodanza leren kinderen zich op een speelse wijze te ontwikkelen en hun emoties te uiten. In het contact met elkaar leren ze hoe je op een respectvolle manier elkaar kunt ontmoeten. In de les worden ze uitgedaagd in hun fantasie en bewegingen. Kinderen ontwikkelen hierdoor een rijkere identiteit. Dat doen ze door mee te doen met de bewegingen die de docent voorstelt en ook door zelf bewegingen te verzinnen. Dat kan van alles zijn: rennen, huppelen, dansen, gekke bekken trekken of een dier nadoen. Kinderen leren spelenderwijze dat samen dingen doen en plezier maken leuk is. Ze gaan samenwerking ervaren als een natuurlijke manier van omgaan met elkaar. Door de onderlinge acceptatie die hieraan verbonden is, voelen kinderen zich gezien, gewaardeerd en ontwikkelen ze een gevoel van zelfacceptatie en zelfwaardering en krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Kinderbiodanza – Loop in tweetallen

Kinderbiodanza bij Land van Lisa in Rekken (Drieluik op 8, 15 en 22 september)
In september geef ik drie keer op de woensdagmiddag een les kinderbiodanza. We verkennen dan de elementen aarde en metaal. Bij aarde horen begrippen als balans en oogst, bij metaal horen begrippen als focus en filteren.
We beginnen op 8 september met aarde en zullen oefeningen doen die zorgen voor meer balans. Ook zullen we dansen met wat oogst is, bijvoorbeeld de appel-of perenoogst. Op 15 en 22 september dansen we met metaal en dan gebruiken we oefeningen die ons leren focus te houden. Ook dansen we met filteren. Denk daarbij aan het spreekwoord: Het kaf van het koren scheiden. Maar we dansen ook met de najaarsschoonmaak; het loslaten en opruimen wat je niet meer gebruiken kan.

De les van 22 september is een ouder-en-kind les. Dat betekent dat je deze les als ouder met je zoon of dochter mee mag dansen. Kan je alle drie de keren meedoen, dan is dat fijn. Lukt dat niet, maar wil je wel graag één of twee keer mee doen, dan kan dat ook. Je bent van harte welkom!

Thema 8 september: oogst
  • Praktische informatie 8, 15 en 22 september 2021:
    • 15.00 Start workshop (inloop vanaf 14.45)
    • 16.00 Einde workshop
  • Locatie: Land van Lisa van Ouwenallerlaan 6, Rekken (vlakbij Haaksbergen).
  • Bij het dansen is het fijn om laagjes aan te hebben, dus bij voorkeur een t-shirt of een dansjurk met daarover een trui of een vest. In de zaal dansen we op blote voeten of met soepele gymschoenen. Wil je als ouder bij het halen en brengen ook op sokken de zaal betreden?
  • Deze workshop kinderbiodanza is gericht op kinderen van 5 tot en met 9 jaar. Wil het jongere danwel oudere broertje of zusje graag meedansen, neem dan even contact op.
  • Wil je uiterlijk woensdagochtend voor 10.00 doorgeven of je zoon of dochter meedoet? (Er kunnen maximaal 15 kinderen meedansen).
  • Tarief: Voor een les kinderbiodanza vraag ik een vergoeding van 8 euro per kind. Bij twee kinderen uit één gezin, betaal je voor het tweede kind 4 euro. Betalen kan contant of per tikkie.

We zien je graag bij de kinderbiodanza op woensdagmiddag 8, 15 of 22 september bij Land van Lisa in Rekken.

Heb je interesse, meld je zoon of dochter dan aan voor de kinderbiodanza bij Marieke Annink. Aanmelden kan via een app naar 06-3305 7677 of e-mail naar marieke@taichidans.nu


Corona:
We houden ons aan de algemene voorschriften met betrekking tot Covid 19 en volgen het basisprotocol van de danssector (op te vragen bij Marieke) en vragen je bij binnenkomst je telefoonnummer te noteren op de intekenlijst. Als je kind ziek is, kom je niet. Meld je dan ajb tijdig af.

kinderbiodanza_2021
Kinderbiodanza – startkring (danszaal bij Land van Lisa in Rekken)

Achtergrond en opleiding docente Kinderbiodanza Marieke Annink.

In juli 2019 heb ik de extensie Kinderbiodanza gevolgd bij Monica Turco. Sinds Sinds 2021 geef ik les onder supervisie als vierdejaars student van de Opleiding tot docente Biodanza bij de school van Biodanza Midden Nederland onder leiding van Robert de Jong en Marieke Baan.